back

Utbildning

education

Utbildningarna riktar sig till anställda inom Bergendahls Food.


 

Säker i butik 

 

 

    
Genom utbildningen får ni den kunskap ni behöver för att minimera riskerna för rån, öka beredskapen hos de anställda
och hjälpa er att lindra verkningarna om ett rån ändå inträffar.
    

säkeributik.se


Specialvarumässa

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk utbildning för butikspersonal som hanterar oförpackade livsmedel
Ska uppdateras vart tredje år.
13 oktober i Hässleholm kl 8.30-12.30
5 november prel i Länna. Varaktighet: 4 timmar
Om datumen inte passar kan vi lägga utbildning i butik om ni samlar ihop 10-20 personer.
 
 
Nätutbildning för repetition
För de som redan gått lärarledd utbildning, men som behöver uppdatera sina kunskaper.

inspecterautbildning.se»


Egenkontroll

 

 

 

 

EKP för Matöppet
Tid och plats öppet än så länge - intresseanmälningar till:
Annica Hansson-Borg.
 
EKP för fria handlare
Denna utbildning kan ordnas om det finns intresse.