Samma värderingar

Leverantör till Bergendahls Food

Vi bryr oss om vår omvärld och värnar om människorna och naturen i den, en omtanke både i ett lokalt och ett globalt perspektiv. För oss är det viktigt att även våra leverantörer har samma värderingar som vi själva. På Bergendahls Food fokuserar vi på matsäkerhet och har certifierat oss enligt BRC’s standard för lager och distribution samt Svensk standard för butik i detaljhandeln. Att ta ansvar för de varor vi säljer innebär också att vi ställer krav på dig och ditt företag som levererar produkterna. För att säkerställa att alla lever upp till våra miljö- och säkerhetskrav och gällande lagstiftning görs kontinuerliga revisioner med hjälp av ackrediterade företag

Kvalitet och bra priser

Vår ambition är att uppfattas som prisvärda samtidigt som vi erbjuder produkter av högsta möjliga kvalitet.

Avocado-600x450

Långsiktigt samarbete

Bergendahls Food har tusentals aktiva leverantörer. Allt ifrån den lokala gårdsbutiken till stora internationella producenter. 

Regler och krav för ny leverantör

För att bli leverantör hos Bergendahls Food krävs  en god kännedom om Europeisk lagstiftning gällande mat och snabbrörliga konsumtionsvaror, t.ex material i kontakt med mat, tröskelvärde för vissa främmande substanser i mat).

Mer info finna att läsa i vår Policy & Riktlinjer ny leverantör

För leverantörer med produktion och/eller ursprung i s.k. risk länder är det av extra vikt att läsa igenom Bergendahls Foods Code of Conduct.

Standards

Följande standarder behöver uppfyllas av leverantörer till Bergendahls Food:

  • Standards godkända av GFSI (Global Food Safety Initiative)
  • IP Livsmedel (gäller svensk leverantör)
  • Frukt & Grönsaker: IP (Integrated Prdouction) eller Global Gap
  • Material i kontakt med mat: EU lagstiftning, Normpack regler eller motsvarande.

Bli leverantör

Välkommen att ringa vår växel på 0451-480 00
så hjälper vi dig vidare till rätt kontaktperson.

Leverantörsinfo

(Kontakt info samt nerladdningsbara dokument)

Hav och marina resurser

Hållbart fiske sedan 2008 då Bergendahls Food antog en fisk- och skaldjurspolicy och var då först av alla svenska butikskedjor med att inte sälja hotade arter, bland annat jätteräkor och ål. Vår policy och fiskguide har utgångspunkt i Världsnaturfondens lista och uppdateras löpande. Vi gör allt vi kan för att bidra till ett hållbart fiske och ställer hårda krav på spårbarheten, bland annat för att eliminera risken för inköp och försäljning av rödlistad fisk.

Uppförandekod (Code of conduct)
Är du intresserad att bli leverantör  till Bergendahls Food? Har du intressanta och konkurrenskraftiga produkter som kan passa in i vårt sortiment?

För dig som leverantör gäller att du uppfyller de krav och ställer dig bakom de regler och principer som vår uppförandekod föreskriver. Läs mer, Code of conduct.

Vi följer UN conventionen för mänskliga rättigheter
som innehåller regler och principer gällande:

Arbetarnas rättigheter
Avtal, löner och arbetstid
Hälsa & Säkerhet
Barnarbete
Minoritetsbefolkning
Korruption
Miljön
Djurens välfärd
Grundregler & Uppföljning