back

Integritetspolicy

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att svensk lag gäller för alla frågor avseende dess innehåll och användning.

 

Innehållet på denna webbplats tillhandahålles i befintligt skick. Bergendahls ansvarar varken direkt eller indirekt för skada eller förlust som orsakas av innehållet på denna webbplats eller av att innehållet ej är användbart eller åtkomligt.

Länkar på denna webbplats till andra webbplatser innebär ej att Bergendahls är associerat med dem eller deras innehavare.

Bergendahls förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra och korrigera denna webbplats.

När du lämnar personuppgifter och andra upplysningar via denna webbplats bekräftar du användningen av dessa på det sätt som beskrivs nedan.

När du besöker denna webbplats kan Bergendahls eller tredje part komma att samla in personuppgifter och upplysningar om dig utan att du aktivt uppger dem. Bergendahls använder t ex Google Analytics (som bl a lagrar IP-adresser) som stöd för att utveckla webbplatsens innehåll och funktionalitet.

Bergendahls eller tredje part kan använda textfiler som sparas i din dator som stöd för att bl a kunna analysera hur du använder denna webbplats (s k cookies). Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) kan komma att lagras av Bergendahls eller tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare, något som kan göra att du ej får tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

Bergendahls äger rätt att använda ovannämnda information för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och enligt villkoren för de tjänster vi tillhandahåller. Bergendahls kan t ex komma att använda informationen för att anpassa webbplatsen i syfte att uppfylla dina önskemål avseende vissa tjänster, för att kommunicera med dig, för att utveckla innehållet på webbsidan, för statisk och analyser samt för marknadsföringsändamål.

Bergendahls äger rätt att överföra personuppgifter till annat bolag inom koncernen.

Bergendahls värnar din integritet och vidtar åtgärder för att i rimlig utsträckning skydda information mot obehörig åtkomst,. Du bör dock vara medveten om att det alltid finns en risk med att skicka information via internet.

Du äger rätt att utan kostnad en gång per år genom skriftligt undertecknad ansökan ställd till Bergendahls ta del av vilka personuppgifter om dig som Bergendahls lagrar och hur dessa behandlas. Du äger rätt att få rättelse av de personuppgifter som finns lagrade om dig.

Bergendahls förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy.

Frågor om eller kommentarer till Bergendahls integritetspolicy besvaras på info@bergendahls.se eller 0451-480 00.