På Bergendahls Food lägger vi ett stort fokus på hållbarhetsfrågor. Vi värnar om vår omvärld och människorna och naturen i den, både i ett lokalt och i ett globalt perspektiv.

Vi verkar I en bransch där det finns mycket kvar att göra på hållbarhetsfronten. Det vi gör idag påverkar hur det går imorgon, om ett år och framåt. De avtryck vi gör i omvärlden påverkar hur samhället utvecklas ännu längre fram. Vår ambition är att dessa avtryck ska vara så begränsade det bara går, för att såväl verksamheten som samhället ska hålla för kommande generationer.

Sortiment-600_450

Ett sortiment vi kan stå för

Både vi själva och våra kunder ställer höga krav på det sortiment vi erbjuder – och det är bra. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion. Konsumenterna kan lita på de produkter vi säljer.

Smartare användning av plastpåsar

De bärkassar i plast vi säljer i butikerna är till 80 procent tillverkade av återvunnet returplastmaterial. En sådan bärkasse behöver endast användas två gånger för att den ska bli miljö- och klimatneutral. På frukt- och grönt-avdelningarna erbjuder vi dessutom en flergångspåse som alternativ till plastpåsar.

Mindre-plast600x450
Scanning-600_450

Energi och transport

Vi använder endast energi från förnyelsebara källor såsom vattenkraft. Våra butiker jobbar löpande med energieffektivisering av bland annat temperatur och ventilation. För våra transporter jobbar vi exempelvis med ruttoptimering och en övergång till förnybara drivmedel.

Digitalisering

Den digitala transformationen präglas bland annat av ändrade konsumtionsvanor, ny teknik och växande e-handel. I City Gross butiker erbjuder vi kvitto via e-post eller i appen. Det bidrar såväl till en minskad pappersförbrukning som en miljömässig vinst.

Med digitala kvitton sparade vi 18.8 ton papper – redan det
första halvåret

Första Svanenmärkta kedjan

Det finns företag som säljer Svanenmärka produkter och så finns Bergendahls Food och City Gross som tar det hela lite längre och certifierar såväl grossistverksamheten som hela butikskedjan.

City Gross
– första och enda Svanenmärkta kedjan

Svinnlådor i butik

Hur samhället producerar och konsumerar livsmedel påverkar i allra högsta miljön. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras i onödan. Runt hälften av allt matsvinn är frukter och grönsaker, ofta varor med skönhetsfel men som fortfarande är fullt ätbara.

Vi arbetar löpande för att minska matsvinnet i vår egen verksamhet och i samarbete med våra kunder. Under 2019 införde vi svinnlådor i City Gross samtliga butiker för att undvika att den här typen av livsmedel slängs. Svinnlådorna är färdigpackade och här hittar kedjans kunder frukt och grönt till ett reducerat kilopris.

Genom svinnlådorna har City Gross under 2019 minskat frukt- och grönt-svinnet med 10 ton per månad. Även andra varor, exempelvis mejeriprodukter som närmar sig sitt hållbarhetsdatum kan prissänkas, tillagas i butikens kök eller skänkas till välgörande ändamål.

Hållbarhetsrapport 2018/19

“Vi har kommit framåt inom flera områden, men precis som allt hållbarhetsarbete blir vi aldrig färdiga. Jag är stolt över våra medarbetare som bidrar till våra gemensamma framsteg. Nu ökar vi takten på vår hållbarhetsresa.”
Annica Hansson-Borg, chef för miljö och kvalitet på Bergendahls Food

policy-2020-600x450

En stor familj som bryr sig

Vi är ett familjeföretag som vill hjälpa andra familjer. Vi engagerar oss i stora och små frågor och ofta kommer initiativ om lokala engagemang direkt från någon av våra butiker. Att engagera sig i, och på olika sätt bidra till, att göra livet lite lättare för andra är något som ligger oss varmt om hjärtat. Företagets och medarbetarnas samhällsengagemang märks tydligt och genomsyrar hela vår verksamhet. Ett initiativ är vårt stöd till Jontefonden, en stiftelse för familjer med barn och ungdomar som väntar på, eller har genomfört en organtransplantation. Syftet är att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant på en annars svår vardag.

Sveriges Bönder

Alla som levererar svenskt lamm- eller griskött till City Gross får en extra krona per kilo kött i ersättning.

En väg in i arbetslivet

City Gross i Ytterby har länge samarbetat med Kungälvs kommun och arbetsförmedlingen för att hjälpa folk in i arbete.

Tar tillvara överbliven mat

I Uppsala skänker City Gross mat till Stadsmissionen. Maten är sådan som av olika anledningar inte längre går att sälja men som fortfarande är fullt duglig.

Våra bidrag till de globala hållbarhetsmålen

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till att en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld uppnås till 2030.

Målen kräver att alla människor och länder arbetar gemensamt – det inkluderar inte minst näringslivet. Som ett av Sveriges största familjeföretag är det för oss en självklarhet att integrera målen i vårt långsiktiga arbete. Tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter, bidrar vi till målen på alla sätt vi kan.

Vi har valt ut nio av de globala målen där vi ser att vi kan påverka och göra skillnad. För varje mål har vi en övergripande målsättning, delmål och aktiviteter.

symbol3-150x150

Vi arbetar för god hälsa och välbefinnande genom att enbart sälja varor och livsmedel som är trygga och säkra. Vi vägleder också våra kunder till att göra hälsomedvetna val genom sortimentet, information och inspiration.

symbol8-150x150

Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, bland annat genom att erbjuda bra anställningsvillkor, inflytande och karriärmöjligheter. Vi ställer också krav på att våra leverantörer tar ansvar för sina medarbetare genom vår uppförandekod.

symbol10-150x150

Vi bidrar till minskad ojämlikhet genom en rad sociala engagemang. Internt arbetar vi aktivt med en mångfaldsplan och det är av stor vikt att alla känner sig välkomna i våra butiker oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet osv.

symbol11-150x150

Genom smarta val vid nyetableringar och uppdatering av butiker kan vi spara på både miljö och ekonomiska resurser. Vi hyr framför att bygga nytt, återanvänder butiksinredning och teknisk utrustning och värdesätter tillgänglighet och kollektiva förbindelser till butikerna.

symbol12-150x150

Vi underlättar för våra kunder att göra medvetna konsumtionsval genom märkningar, kommunikation och utbud. Vi bidrar aktivt till att minska på matsvinnet och tar ansvar för våra förpackningar genom att övergå till återvinningsbara material.

symbol13-150x150

Vi gör det vi kan för att begränsa vår miljöpåverkan. Bland annat genom att gå över till förnybara drivmedel, fokusera på effektivare transporter och uppdatera kyl- och frysutrustningar i våra butiker.

symbol14-150x150

Vi bidrar till att bevara våra hav och sjöar genom att enbart sälja fisk som kan ätas med gott samvete. Det innebär att vi ständigt måste hitta nya lösningar för ett hållbart fiske och vara proaktiva gällande utfasning av engångsartiklar för att förhindra nedskräpning.

symbol15-150x150

Vi har tagit ställning mot en rad produkter som har negativ miljöpåverkan. Vi arbetar för att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald genom att stödja svenskt jordbruk och köttproduktion och genom att sälja ekologiska och miljömärkta produkter.

symbol17-150x150

Vi är aktiva inom viktiga samarbetsorgan och organisationer som bidrar till hållbar utveckling, exempelvis organisationer för märkningar, certifieringar och standarder samt branschorganisationer och branschråd.

Globala-malen-150x150

Bland FN:s 17 globala mål har vi identifierat nio mål med nära koppling till vår bransch och där vår verksamhet kan göra skillnad. Liksom många av de globala målen hänger samman gör våra åtaganden detsamma.