back

En framgångssaga från agentur till handelsföretag

historien_familj

...som började 1922... 

Det som 1922 började med en liten agentur för att sälja margarin, kaffe och ost i Hässleholm med omnejd har utvecklats till ett lönsamt nordeuropeiskt handelsöretag.

Under ledning av koncernchefen Spiros Mylonopoulos har den familjeägda verksamheten de senaste två decennierna exploderat i såväl volym som bredd.

Några turbulenta år

När koncernchefen Spiros Mylonopoulos tillträdde 1988 var det för ett familjeföretag med tydligt fokus på livsmedel och 800 mkr i omsättning. Tredje generationen Bergendahls hade genom Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos trätt in, efter att hennes far Sixten hastigt avled 1983. Med partihandel som bas hade verksamheten expanderat till att även omfatta en flora av knappt tio butiker med inriktning främst på dagligvaruhandel.

Under den här tiden pågick samtidigt en kraftig branschkonsolidering, vilken bl a tog sig uttryck i att fristående grossister sålde till DAGAB (ingår i Axfood idag). Det gjorde att få utanför Bergendahls trodde att Elisabeth och Spiros skulle reda ut situationen. Men istället för att ge upp, kavlade de upp ärmarna och bestämde sig för att sätta Bergendahls på kartan.

Vägen dit gick över att skapa en tydligare struktur i verksamheten. Spiros inledde därför 1988 med att dela upp affärerna i en del som fokuserade på företagets traditionella ben, partihandel, och en mer expansiv del med egenägda butiker.

Under de kommande dryga tio åren ökade omsättningen kraftigt i båda benen. Bergendahls partihandel blev en "fristad" för fria handlare, samtidigt som antalet egenägda butiker inom kedjorna AGs och EKO löpande ökade.

Handelshuset tar form

1999, drygt tio år efter att Spiros tog över som koncernchef, rekryterades Peter Lund från Hemköp för att axla ansvaret för Bergendahls detaljhandel. Spiros fortsatte att samtidigt leda koncernen och partihandelsdelen fram till 2001, då detaljhandel och partihandel slogs samman i BergendahlsGruppen och samlades under ett tak i Hässleholm under Peter Lunds ledning som VD.

Därmed hade Spiros och Elisabeth visat omgivningen att de visst kunde såväl hålla skutan flytande som att framgångsrikt segla mot nya mål. Nu kunde Spiros som koncernchef lägga ännu mer kraft på utvecklingen av den nu 80-åriga verksamheten. Handelns generella tillväxt gjorde att han och Elisabeth såg en möjlighet att utnyttja entreprenörsandan och kompetensen inom Bergendahls för en expansion i nya branscher. Tanken på att utveckla Bergendahls till ett handelshus var därmed född.

Första steget blev att 2004 förvärva bijouteri-kedjan Glitter. Därefter har bl a kedjekoncept som Bolagret, Granit och Duka Polen ingått i Bergendahls. Strategin bakom förvärven var att bygga nya affärsområden vid sidan av det befintliga BergendahlsGruppen.

Idag är handelshuset Bergendahl & Son landets femte största handelsgrupp. Med olika affärsområden för mat, mode och heminredning och med hundratals egna butiker inom City Gross, Glitter, Eko och Granit och nära samarbeten med andra butikskoncept omsätter koncernen idag nästan 13 miljarder kronor och har verksamhet i fem länder. Därtill kommer en partihandelsfunktion som utöver de egna butikerna även servar runt 200 externa kunder.

Familjeägande och succession

Spiros och Elisabeth kan därmed blicka tillbaka på flera år av stark tillväxt och stabil lönsamhet. Under deras engagerade och entrepreneuriella ledarskap har handelsföretaget Bergendahls växt sig starkt. Deras inbördes roller har utvecklats och ägarfamiljen med Elisabeth i spetsen har alltmer kommit att stå för att förvalta handelsföretagets värderingar, samtidigt som Spiros i egenskap av koncernchef och sedemera styrelseordförande för koncernen efterhand tagit steget bort från det operativa mot att mer vara ett viktigt strategiskt bollplank till de affärsområdesansvariga.

Spiros och Elisabeth har, tillsammans med koncernledning och rådgivare haft fokus på att konsolidera såväl familjens ägande och succession av handelsföretaget, som att leda verksamheten in i framtiden. Målet är att utveckla strukturen för verksamheten i en riktning där starka entreprenörer ges utrymme att växa, skapa värde och utvecklas inom ramen för ett stabilt och uthålligt familjeföretag präglat av starka värderingar och ett uttalat fokus på kundnytta.

Det Mikael Bergendahl startade 1922 ägs idag av Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos i tredje generationen tillsammans med barnen Carl-Mikael och Sophia Bergendahl. De senare är båda verksamma i såväl den operativa verksamheten, som representerade i olika styrelsefunktioner. Familjen har därmed tydligt markerat att man ser långsiktigt på sitt ägande av Bergendahls.