back

Bergendahl Food AB - regelverk för leveranser

Ladda ner svensk version som pdf

Download English version as pdf


Övergripande

 • Om inget annat är skriftligen överenskommet köper Bergendahl Food AB ("BFAB") allt gods "fritt brygga" och åkare lossar. Detta gäller även utländska åkerier!
 • Godset ska om möjligt vara elektroniskt aviserat.
 • Dag och tid för lossning ska bestämmas efter överenskommelse.(logistikavtal)
 • Klippleveranser ingår inte i det ordinarie flödet, lossningstiden bestäms mellan leverantör/inköpare och koordinator!!
 • BFAB:s koordinator ska aviseras minst en vecka i förväg vid oregelbundna leveranser.
 • Allt gods ska inneha godkänd temperatur under och vid leverans till BFAB.
 • Leverantören ansvarar för att åkare är informerad om reglerna i detta dokument.

Frakt och följesedlar

 • Följesedel och fraktsedel (Original) ska vara två separata dokument och överlämnas till BFAB vid leverans av godset.
 • Följesedel ska innehålla följande uppgifter.
  • BFAB:s ordernummer (uppges till leverantör vid beställning)
  • Leverantörens artikelnummer
  • Varubenämning
  • Specifikation av beställt antal (krt, st eller kg)
  • Antal konsumentförpackningar eller kartonger
  • Specifikation av levererat antal i krt, st eller kg (om gods specificeras i kg ska även krt vara utsatt)
  • Bäst före datum eller batchnummer. (Vid olika datum/batchnr. på samma artikel, se info på länk HÄR.  )
  • Om möjligt BFAB:s artikelnummer (kan erhållas från BFAB efter begäran)
  • Plastemballage ska vara redovisade separat
  • Helt restade produkter ska redovisas separat
 • Fraktsedel ska vara korrekt ifylld och innehålla följande uppgifter.
  • Leverantörsnamn/Godsavsändarnamn
  • Leverantörsnummer/Kundnummer hos fraktbolag
  • Totalt antal pall
  • Pallsort
  • Antal Godkända EUR-pall
  • Pallregistreringsnummer om man är kopplad till PÖS
  • Om det är pallbyte ska detta framgår på fraktsedel
  • Dag och tid för lossning ska vara angivet på fraktsedeln.
  • BFAB:s ordernummer (uppges till leverantör vid beställning)
 • Allt gods som finns med på fraktsedel ska levereras vid samma tidpunkt.

Gods

 • Gods ska vara packat och märkt med scanningsbara palletiketter enligt GS1 standard. Se mer info på www.gs1.se och ECR förpackningsguide:http://www.ecr.se/publikationer/forpackningsguiden
 • Emballering får inte täcka pallens tunnlar eller sticka utanför pallen.
 • Pallsaldo kan justeras på tre sätt; genom PÖS, Pallbyte eller SRS. Detta regleras enligt separat överenskommelse med Lastbäraransvarig på BFAB.
 • Om beställningen innehåller halvpallar så ska dessa alltid levereras med godkänd EUR/CHEP/SRS/LPR pall under.
 • Vi hanterar inte engångspallar
 • Vid ett lav eller mer ska det vara sortrena pallar.

Lossning

 • Pallar som lossas på BFABs centrallager i Hässleholm skall lossas på så sätt att den kortsida som EAN128-etiketten sitter på är vänd in mot lagerdelen.
 • Åkare som lossar ska ha truckkort och skyddsskor.
 • Åkare ska alltid kontakta godsmottagare innan påbörjandet av lossning.
 • Om man vid lastning lyft ihop gods ska godset återställas på det sätt som det var när det lämnade leverantör.
 • Transportör ska respektera lokala trafikregler.
 • Godset lossas på anvisad rad eller bana.
 • Endast gods till Bergendahls Food får lossas på terminalen (ingen omlastning)
 • Allt gods lossas via porthus (lossas bakifrån) inget gods lossas utomhus (marklossning)

Bipackning/Kundpack/Crossdockning/Transitgods

 • Gods av denna sort ska levereras till BFAB så nära kunds utleverans som möjligt (Körturslistor kan erhållas från BFAB:s transportavdelning via e-post.)
 • Godset ska förhandsaviseras (antal pall/kolli per kund samt vikt) via e-post till BFAB:s transportavdelning senast klockan 12.00 dag innan ankomst för att pallplats ska kunna bokas. E-post: transport@bergendahls.se och flodesplanering@bergendahls.se

Frakt och följesedel

 • Detta gods ska alltid levereras med en fraktsedel och en följesedel.
 • En följesedel ska alltid vara packad tillsammans med godset (butikens). En kopia på följesedel samt fraktsedel i original ska överlämnas till BFAB.
 • Följesedel till BFAB ska, förutom kundens namn och kundnummer hos BFAB, innehålla varubenämning, antal levererade kolli per artikel samt en summering av antal kolli per butik som leveransen innehåller.

Packning och märkning

 • Varje enskilt kolli ska vara märkt med BFAB:s kundnummer samt kundnamn.
 • Varje kolli/pall ska ha en märkning med det totala antalet levererade kolli/pall till kunden. Märkningen ger dubbel säkerhet vid omlastning på BFAB:s lager.
 • Varje butiks leverans ska vara packat på separata pallar. Om detta inte är möjligt pga. att leveranserna är för små, ska den butik som är störst ligga längst ned på blandad pall och om möjligt dela av med pall.